Nová kuchařská kniha Mirky Kuntzmannové

17.08.2012 16:47

obrázky

S trochou nostalgie aneb jak se vařilo a jedlo za císaře pána

 

 

   Tato kuchařská kniha zachycuje a popisuje receptury kuchyní zemí bývalého c. a k. Rakousko-Uherska. V dnešní hektické době může být takovéto zastavení a ohlédnutí do minula jen příjemné.

Kniha je rozdělena do 7 části – kuchyně česká, rakouská, maďarská, slovenská, balkánská, židovská a polská. Každá část je uvedena textem, obsahujícím informace o specifikách a zvycích jednotlivých kuchyní. Leckde jsou popsány i historky, které se skutečně udály a váží se k této knize.

Podklady pro tvorbu receptů jsem získávala z velmi starých receptur, které sbírám od svého mládí, ale též z rodinných záznamů. Rovněž jsem se vydala do některých zemí bývalého Rakouska-Uherska, v nichž jsem navštěvovala restaurace, kde připravují národní pokrmy, ale i rodiny, jejichž rodinné receptury jsem si zapisovala a následně je zkoušela. Snažila jsem se je konkretizovat pro dnešní dobu, ale někde najdete i originální přepis.

Kniha je doplněna fotografiemi, které zachycují nejen připravované jídlo, ale také dobové rekvizity, které tvoří většinou pozadí snímku a nepřekáží tomu hlavnímu – upravenému jídlu. Plní svou funkci dotvoření atmosféry a nálady své doby. Slouží tiše a skromně, vědí, že už nehrají hlavní roli, že jsou jen statisty dávných dob. Ale statisty velmi milými. Těch krásných starých předmětů je v této knize hodně. Snad vás pohled na ně potěší a možná, kdo ví, i přinutí k zastavení a zpomalení životního tempa v této hektické době. Ty historické předměty si i dnes naši pozornost zaslouží.

 

A vlastně totéž platí i o starých recepturách…